producttion and consumption

Thứ ba, 06/08/2019 | 10:17 GMT+7

Thiên Hạ Bet

Vĩnh Phúc: Thiên Hạ Bet trong công nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thiên Hạ Bet (SXSH) là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, nhằm giảm thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện môi trường, sức khỏe người lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 • Thanh Hóa hướng đến Thiên Hạ Bet trong công nghiệp

  Cập nhật : 28/12/2018

  Ngày 15-9-2017, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Thiên Hạ Bet trong công nghiệp đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng Thiên Hạ Bet trong công nghiệp; 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng Thiên Hạ Bet.

 • Bình Dương: Chương trình Thiên Hạ Bet (Kỳ 2)

  Cập nhật : 28/12/2018

  Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7-9-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Thiên Hạ Bet (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020”, Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn (2012-2018) của UBND tỉnh Bình Dương (Quyết định số 366/QĐ-UBND), 10 năm qua, chương trình SXSH ở Bình Dương đã đạt được những thành tựu đáng mừng.

 • Bình Dương: Chương trình Thiên Hạ Bet (Kỳ 1)

  Cập nhật : 26/12/2018

  Là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Thiên Hạ Bet (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn (2012-2018) (theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 15-2-2012).

 • 5 lý do sản xuất xanh nên được khuyến khích

  Cập nhật : 22/11/2018

  Rất nhiều những doanh nghiệp đã và đang hướng tới sản xuất xanh, một kiểu sản xuất thân thiện hơn với môi trường, không gây ô nhiễm môi trường và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Vậy tại sao nên khuyến khích sản xuất xanh?

 • Định hướng ưu tiên phát triển công nghệ sạch, thân thiện với môi trường trong ngành dệt-nhuộm và giấy-bột giấy

  Cập nhật : 22/11/2018

  Theo báo cáo nhiệm vụ "Nghiên cứu, xác định định hướng ưu tiên phát triển công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong ngành dệt-nhuộm và giấy-bột giấy" của Viện Công nghệ sạch, trình độ công nghệ, thiết bị nhuộm hoàn tất tại các đơn vị dệt-nhuộm đang ở mức trung bình so với thế giới.

 • Nghiên cứu thành công nhiều công trình về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong SXSH

  Cập nhật : 16/11/2018

  Thời gian qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công nhiều công trình phục vụ Thiên Hạ Bet, giúp bảo vệ môi trường và góp phần phát triển kinh tế bền vững.

lên đầu trang